I když stropy, stěny a podlahy čistých prostor nepřicházejí do přímého kontaktu s výrobkem, je čištění a dezinfekce těchto povrchů důležitým krokem při obnově a udržení úrovně požadované čistoty ve výrobních oblastech – a tedy i pro udržení bezpečnosti výrobků. Čištění a dezinfekce velkých ploch v čistých prostorech se obvykle provádí ručně, k dosažení požadované platnosti procesů jsou nutné jednoduché a systematické pracovní kroky. To znamená, že čím menší je jakékoli možné pochybení, tím je pravděpodobnější, že proces bude realizován bezpečným a reprodukovatelným způsobem.

Zobrazuji všechny 3 výsledky