Isopropylalkohol ≥98%

Popis

Isopropylalkohol ≥98%, Technický

Isopropylalkohol ≥98%

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Isopropylalkohol ≥98%

Vzorec: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228

Další informace

Objem

5L v plastové láhvi, 10L v plastovém kanystru

X