Úklid a udržování čistoty v čistých prostorech II.

Úklid v čistých prostorech

Čisté prostory, často označované jako cleanroomy, jsou důležitými pracovními prostředími v řadě průmyslových odvětví, včetně farmacie, mikroelektroniky a lékařského výzkumu. V těchto prostředích je klíčové udržovat extrémně nízkou úroveň kontaminace, a proto má úklid v čistých prostorech zásadní význam. V tomto článku se zaměříme na důležité aspekty úklidu v čistých prostorech a na klíčové postupy, které je třeba dodržovat.

Význam čistých prostorů

Prostředí čistých prostorů je navrženo tak, aby se minimalizovala přítomnost pevných částic, mikroorganismů a jiných kontaminantů ve vzduchu a na površích. Tyto požadavky jsou klíčovými pro mnoho odvětví z několika důvodů:

 

 1. Farmacie a lékařství: V čistých prostorech se vyrábějí léky, vakcíny a lékařské zařízení, a proto je zde nezbytná extrémní čistota, aby se minimalizovalo riziko kontaminace produktů.
 2. Mikroelektronika: Výroba čipů a elektronických komponent vyžaduje prostředí s minimální úrovní kontaminace, aby se zajistila spolehlivost a výkon výrobků.
 3. Letectví a kosmonautika: Čisté prostory jsou klíčové pro výrobu a montáž kosmických prvků, kde je bezpečnost a spolehlivost prioritou.

Úklid v čistých prostorech provádějte pečlivě a systematicky. Některé z klíčových postupů a zásad zahrnují:

 

 1. Výběr vhodných nástrojů: Použití správných nástrojů je zásadní. Mopovací systémy, utěrky a vysavače vybírejte tak, aby minimalizovaly emise částic a vláken.
 2. Personální příprava: Osoby provádějící úklid v čistých prostorech musí projít vhodným školením a být seznámeny s postupy čištění a hygieny.
 3. Kontrolovaný přístup: Přístup do čistých prostor by měl být řádně regulován, včetně použití speciálních obleků a průchodů pro dezinfekci.
 4. Pravidelnost úklidu: Úklid provádějte pravidelně a systematicky, a to včetně čištění povrchů, výměny filtrů vzduchotechniky a monitorování čistoty.
 5. Sterilizace a dezinfekce: V některých čistých prostorech je nutné provádět sterilizaci a dezinfekci prostorů a vybavení, aby se zabránilo šíření mikroorganismů.
 6. Kontrola čistoty vzduchu: Kromě čištění povrchů je důležité udržovat nízkou úroveň kontaminace vzduchu, což zahrnuje používání kvalitních filtrů a vzduchotechnických systémů.

Role Mopů v Čistých Prostorech

Mopy jsou nezbytnými nástroji pro udržení čistoty v čistých prostorech. Hrají klíčovou roli při eliminaci pevných částic, mikroorganismů a kontaminace z podlah a jiných povrchů. Pro efektivní odstranění kontaminantů a minimalizaci rizika znečištění je důležité, abyste si uvědomili několik základních pravidel:

Odstranění prachu a částic: Mopy jsou schopny zachytávat prach a částice z povrchu podlahy a jiných povrchů. Používání antistatických mopů je zásadní pro snížení rizika poškození elektroniky v čistých prostorech.

Zabránění šíření mikroorganismů: Mopování povrchů pomáhá minimalizovat přítomnost mikroorganismů, což je zvláště důležité v čistých prostorech v oblasti farmacie a lékařství.

Udržování sterilních podmínek: V některých čistých prostorech, jako jsou chirurgické sály nebo laboratoře pro kultivaci buněk, jsou mopovací postupy součástí procesu udržování sterilních podmínek.

Prevence kontaminace: Mopy jsou také využívány k předcházení přenosu kontaminantů mezi jednotlivými částmi čistého prostoru, a tím minimalizují riziko kontaminace.

 

 

Postup při používání mopů v prostředí čistých prostorů

Když vytíráte podlahu v kuchyni, je docela běžné vytírat podlahu, dokud nedokončíte celý povrch, bez ohledu na to, jak špinavá je voda. Tato metoda však nebude fungovat v čistých prostorech, protože jakmile se voda viditelně zašpiní, budete pouze šířit nečistoty zpět na podlahu, pokud budete tuto vodu nadále používat. Neefektivní je však také vícenásobné vyprázdnění kbelíku, když je roztok sotva špinavý. Jak tedy nejlepší profesionálové vytírají čisté prostory pro maximální čistotu, efektivitu a odstranění nečistot? Postupujte podle tohoto praktického průvodce a našich doporučených postupů při vytírání čistých prostor.

Začněte s nejčistší dostupnou vodou.

Ujistěte se, že začínáte destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pokud budete mít zpočátku čistou vodu, bude to mít vliv na to, jak rychle se v kapalině nahromadí příliš mnoho kontaminantů, které nelze použít.

Používejte mopovací systém bezpečný pro čisté prostory.

Běžné třásňové mopy jsou v prostředí čistých prostorů naprosto nemyslitelné, protože uvolňují částice a vlákna. Mop z mikrovlákna, jako je PPS King CR-MG, je ideální pro vytírání podlah a  jednorázový mop VIPERS® VMP50, je nejlepší pro čištění stěn a stropů.

Pro mopování použijte sestavu se 3 kbelíky.

Použití konceptu vytírání s jedním vědrem je špatný nápad právě proto, že neustálé vnášení kontaminantů do stejné vody znamená, že je budete po místnosti spíše přemísťovat, než je odstraňovat. To vám nepřinese dobrou návratnost vašeho úsilí. Se třemi kbelíky je vytírání v čistém prostoru hračkou, umožňuje vám dostat se dál místností bez vyprázdnění kbelíků a výsledkem je čistší podlaha. Chcete-li správně používat nastavení tří kbelíků, postupujte podle těchto kroků.

1. Připravte si tři kbelíky.
Kbelík 1: Detergent
Kbelík 2: Čistá voda
Kbelík 3: Ždímač, na odpadní vodu.

2. Vložte čistý mop do kbelíku 1 (detergent) a vytřete část podlahy překrývajícími se tahy.

3. Vložte špinavou hlavu mopu do ždímače a vymačkejte všechnu přebytečnou tekutinu.

4. Vložte mop do kbelíku 2 (čistá voda), abyste opláchli další nečistoty.

5. Vraťte mop do ždímače, abyste vyždímali veškerou přebytečnou tekutinu.

6. Ponořte mop do kbelíku 1 (detergent) a opakujte kroky 2-5, dokud nedokončíte vytírání.

Před výměnou mopu a čistícího roztoku definujte, jak velkou plochu můžete vyčistit.

Je dobré stanovit postup pro vytírání a vyškolit personál, aby postup dodržoval. Součástí tohoto postupu by mělo být definování plochy povrchu, kterou lze efektivně vytírat na jedno navlhčení mopu. Můžete to udělat tak, že odeberete vzorky z podlahy v různých vzdálenostech od místa, kde začalo vytírání, a změřte, kde úroveň znečištění překračuje práh čistoty, který jste stanovili pro certifikaci čistých prostor. Jakmile definujete přibližnou plochu mopování, kterou lze provést najednou, odstraní to z vašich zaměstnanců dohady při budoucích mopovacích pracích.

Minimalizace kontaminace v čistých prostorech

Používání mopů v čistých prostorech vyžaduje speciální postupy a opatření, aby bylo dosaženo optimální účinnosti a bezpečnosti. Některé důležité zásady zahrnují:

 1. Školení personálu: Všichni, kdo pracují v čistých prostorech a používají mopy, by měli být řádně vyškoleni v postupech pro čištění a dezinfekci. To zahrnuje techniky mopování, použití vhodných dezinfekčních prostředků a používání vhodné ochranné výstroje.
 2. Kontrolovaný přístup: Přístup do čistých prostor by měl být pečlivě kontrolován a monitorován. To zahrnuje používání speciálních zón pro převlékání a dekontaminaci, aby se minimalizovalo vnášení kontaminantů.
 3. Rutinní údržba mopů: Mopy by měly být pravidelně čištěny a dezinfikovány, aby se zabránilo jejich samotné kontaminaci.
 4. Kontrola mikrobiálního zatížení: V některých čistých prostorech je nutné pravidelně provádět testy mikrobiálního zatížení, aby se zajistila účinnost mopování.

Používání mopů v čistých prostorech je nezbytnou součástí udržování extrémně nízké úrovně kontaminace. Správná péče o mopy a dodržování přesných postupů jsou klíčové pro zachování čistoty a bezpečnosti v těchto prostředích. Zlepšení technologií a postupů spojených s čistými prostory přispívá k lepšímu zabezpečení a kvalitě produktů v mnoha odvětvích a má významný dopad na naše každodenní životy.

Výzva udržování čistých prostorů

Udržování čistých prostorů je stále výzvou, zejména v průmyslových odvětvích, kde se pracuje s velkým množstvím materiálů a zařízení. Nicméně, díky pokroku v technologii a zlepšeným postupům pro čištění a dezinfekci, je dosažení extrémně nízké úrovně kontaminace stále reálným cílem. Správný úklid v čistých prostorech je klíčovým prvkem pro zajištění kvality a spolehlivosti produktů, které jsou v těchto prostředích vytvářeny.

V příštím dílu se zaměříme na používání jednorázových mopů do čistých prostor. Ukážeme si několik systémů používání jednorázových mopů a vyjmenujeme pro a proti. Zahrneme také porovnání s pratelnými mopy do čistých prostor.

Mohlo by se vám líbit…

X