Základní Informace o Čistých Prostorech a Klasifikaci

Čisté prostory, často označované jako cleanrooms, jsou klíčovou součástí mnoha průmyslových odvětví, včetně farmacie, mikroelektroniky, zdravotnictví a vědy. Tato prostředí jsou navržena tak, aby minimalizovala kontaminaci vzduchu, povrchů a produktů, což je klíčové pro dosažení konzistentní kvality výrobků a zajištění bezpečnosti. V tomto článku se podíváme na základní informace o čistých prostorech a představíme klasifikaci tříd čistoty.

Co jsou čisté prostory?

Čisté prostory jsou speciálně navržená pracovní prostředí, ve kterých se kontroluje úroveň kontaminace vzduchu, povrchů a osob. Toto se provádí prostřednictvím pokročilých technologií větrání, filtrace vzduchu a speciálních materiálů pro stěny, podlahy a stropy. Cílem je dosáhnout a udržovat v těchto prostředích co nejnižší koncentraci pevných částic, mikroorganismů a chemických látek.

Význam čistých prostorů

Čisté prostory mají zásadní význam ve výrobě věcí jako jsou léky, mikročipy, lékařské prostředky a potraviny. Když se jedná o produkty, kde i malá kontaminace může mít fatální následky, jsou čisté prostory nepostradatelným prvkem v celém výrobním procesu.

Klíčové výhody čistých prostorů zahrnují:

  • Konzistentní Kvalita: Díky minimální kontaminaci je možné dosáhnout vysoké konzistentní kvality výrobků.
  • Bezpečnost Pacientů a Spotřebitelů: V odvětvích, jako je farmacie a zdravotnictví, zajišťují čisté prostory bezpečnost pacientů a spotřebitelů.
  • Zvýšená Životnost Elektroniky: V mikroelektronice pomáhají chránit citlivé součástky před kontaminací.
  • Výzkum a Vývoj: Vědecké a výzkumné organizace je využívají pro zkoumání materiálů a experimenty.

Klasifikace Tříd Čistoty

Čisté prostory jsou klasifikovány podle úrovně čistoty a tato klasifikace se řídí normou ISO 14644-1. Následující tabulka ukazuje nejběžnější třídy čistoty podle této normy:

Třída ČistotyPovolený Počet Částic ve Vzduchu (na m³)
Třída 1<10
Třída 10<100
Třída 100<1,000
Třída 1,000<10,000
Třída 10,000<100,000

Třída 1 je nejčistší a má nejnižší povolený počet částic ve vzduchu, zatímco třída 10,000 je nejméně čistá. Klasifikace tříd čistoty umožňuje stanovit přesné požadavky na čistotu pro každý konkrétní případ a zabezpečuje, že procesy probíhají s minimální kontaminací.

 

Závěr

Čisté prostory jsou klíčové pro dosažení kvality a bezpečnosti ve výrobě věcí, které jsou klíčové pro naše každodenní životy. Klasifikace tříd čistoty umožňuje přesně definovat požadavky na čistotu pro různé aplikace a zajistit, že tyto prostředí splňují nejpřísnější normy. Porozumění těmto základním informacím o čistých prostorech je klíčové pro úspěšnou výrobu a výzkum v těchto klíčových odvětvích.

Mohlo by se vám líbit…

X